Hallitsevatko myyntiedustajasi tämän päivän edustajatyön vaatimukset?

Asiakkaat odottavat parempaa lisäarvoa ja näkemyksiä myynnin ja tuoton parantamiseksi. Myyjän tulisi olla asiantuntija omassa tuoteryhmässään ja auttaa kauppaa kehittämään omaa liiketoimintaansa. Myyntiedustaja ei ole tuote-esittelijä tai menekinedistäjä. Myyntiedustajan on pystyttävä tuottamaan lisäarvoa kaupalle ja vaikuttamaan kaupan ja oman yrityksen tuloksellisuuteen, ja siksi myyntiedustajan pitää hallita tämän päivän osaamistarpeet ja -vaatimukset myyntityössä.

Ammattimaisen myyntiedustajan kehityspolkumme on tarkoitettu edustajille, joiden asiakkaana on  kuluttajille päivittäistavaraa tai kulutustavaraa myyvät myymälät. Kehityspolku koostuu kolmesta eri valmennusosiosta, joista jokaisen osan voi suorittaa myös erikseen. Lisäksi kehityspolkuun kuuluu henkilökohtainen coaching-päivä myyntikentällä.  

Ohjelma perustuu Mercurin toimialaselvityksiin ja näkemykseen tämän päivän ja huomisen menestyksellisestä edustajatoiminnasta. Olemme myös haastatelleet keskusliikkeiden päättäjiä, kauppiaita ja tavarantoimittajia ohjelman sisällön rakentamiseksi. Tämän räätälöidyn toimialakohtaisen valmennuksen ensimmäinen toteutus on syksyllä 2017, varmista paikkasi nyt! üValmennusten sisältö rakentuu myyntiedustajatyön keskeisistä osaamisalueista,  jotka ammattimaisen myyntiedustajan pitää hallita tehdäkseen hyvää myyntitulosta yritykselleen.